Wat is plaaslike regering?

Plaaslike regering is een van die drie sfere wie se funksie basiese dienste is. Sommige funksies word gedeel met ander regeringsliggame, terwyl ander funksies uitsluitlik aan spesifieke regeringsfere behoort.

Munisipaliteite en bestuur Munisipaliteite regeer deur plaaslike rade. Hul werk word uitgevoer deur die munisipale administrasie.

Ingevolge die Grondwet het die publiek die reg en die plig om deel te neem aan munisipale besluitneming. Daar is altyd die verwagting om probleme vir die kiesafdeling op te los.

‘N Munisipaliteit is meer as net ‘n geografiese gebied of die mense wat woon en werk vir die munisipaliteit. Dit bestaan ​​uit ‘n munisipale raad wat bestaan ​​uit verkose raadslede, die administratiewe komponent van amptenare aangestel en in diens van die raad, en die gemeenskap van mense en besighede wat in die munisipaliteit gebaseer is.

Hier is hoe plaaslike regering help om dienslewering te verbeter deur innoverende tegnologie in Rwanda

Munisipaliteite word beheer deur munisipale rade, wat bestaan ​​uit raadslede wat deur lede van die gemeenskap verkies word. Raadslede neem besluite namens die munisipaliteit en hou toesig oor die administrasie van die munisipaliteit. Plaaslike regering is verplig om met gemeenskappe te konsulteer en moet hulle by die besluitneming betrek, aangesien die gemeenskap deur sy sake geraak word.

Give us your feedback

Share this