Wat is Munisipaliteite en hoe lyk hul strukture?

‘N Munisipaliteit is ‘n spesifieke geografiese gebied wat deur die Munisipale Afbakeningsraad bepaal word. Alle munisipaliteite word beheer deur ‘n munisipale raad. Daar is 3 kategorieë munisipaliteite in Suid-Afrika, naamlik Metropolitaanse, Distriks- en Plaaslike Munisipaliteite. Munisipale rade word verkies tydens plaaslike regering verkiesings.

Munisipale raadslede word verkies deur óf die Proportionele Verteenwoordigingstempel of ‘n Direkte Kandidaat-stembrief. Raadslede in Distriksrade verteenwoordig ook plaaslike rade in daardie gebied.

Munisipale Rade het ‘n Voorsitter of Speaker, ‘n Burgemeester en ‘n Adjunk Uitvoerende Burgemeester en ‘n Burgemeesterskomitee. Die Munisipale Administrasie voer die besluite van die Munisipale Raad uit.

‘N Voorbeeld van hoe munisipale strukture ingewikkeld kan wees, is dié van die Vuwani-munisipaliteit. Vuwani is in die provinsie Limpopo geleë. In onlangse tye het die stamme brandstof aan die brand gesit, aangesien inwoners in Vuwani, ‘n hoofsaaklik Tshivenda-sprekende gebied, gekant was om onder die grootliks Xitsonga-sprekende gebiede van Malamulele bewillig te word.

Bronne het gesê die nuwe Malamulele munisipaliteit is gevorm as gevolg van protesaksie deur Malamulele gemeenskappe, wat nie meer deel van Thulamela Plaaslike Munisipaliteit wou wees nie, aangesien dit deur Tshivenda-sprekende gemeenskappe gedomineer is.

Give us your feedback

Share this