Wat is die rol van ’n Wykskomitees in ‘n Munisipaliteit?

‘N Wyk is ‘n gebied in ‘n metro of plaaslike munisipaliteit, met duidelike omskrewe grense. ‘N Wykskomitee is ‘n demokraties verkose liggaam wat ‘n wye verskeidenheid gemeenskapsbelange verteenwoordig en gereeld vergader onder die voorsitter wat die wyksraadslid is. Wykskomitees kan tot 10 lede hê en moet ‘n verskeidenheid belangegroepe verteenwoordig. Hulle kan ook op ‘n geografiese basis verkies word. Wykskomitees is ‘n skakel tussen die munisipaliteit en die gemeenskap.

Wykskomitees moet minstens 4 keer per jaar vergader, aangesien wyksraadslede op kwartaallikse basis na hul wyke moet terugmeld. Daar is ander gevalle wanneer wykskomitees moet vergader. Wykskomiteelede ontvang nie betaling nie, maar kan vergoed word vir uitgawes buite sak.

Waarom is wykskomitees belangrik?

Wykskomitees is noodsaaklik in die plaaslike regeringstelsel, aangesien dit die skakel tussen die raadslid en die gemeenskap is. Daar word ook gesê dat die wykskomiteestelsel ‘n kritieke rol speel om betekenis te gee aan die begrip “die mense sal regeer”. Dit is so omdat plaaslike regering beskou word as die vlak van regering die naaste aan die mense en wykskomitees is net een manier om te verseker dat burgers insette gee aan die besluite wat plaaslike rade maak.

Give us your feedback

Share this